Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T. 0229 584040
 

Eigendom en zeggenschap onderneming uit elkaar met Stichting Administratiekantoor

In de dagelijkse rechtspraktijk kennen we een stichting met een bijzonder doel. Geen goed doel instelling, maar een stichting die ten doel heeft de belangen van de aandeelhouder/eigenaar veilig te stellen, de stichting administratiekantoor. De gedachte is dat de aandeelhouder de aandelen in de besloten vennootschap overdraagt aan de stichting administratiekantoor en dat de stichting in ruil voor de aandelen certificaten uitgeeft. Deze certificaten geven dan recht op het economische belang (waarde van aandeel in de onderneming en de winst waarop dat aandeel recht geeft).
 
De juridische eigendom van de aandelen wordt overgedragen aan de stichting. De zeggenschap over de aandelen (het eigendom) heeft het bestuur van de stichting. De economische eigendom, recht op waardeverandering en winst heeft de houder van een of meer certificaten. Deze constructie kan niet alleen met aandelen maar ook met andere eigendomsverhoudingen (eigendom van een woning, recht op een spaarrekening, recht op een aandelenportefeuille enzovoorts).
Het mooie aan deze constructie is dat de mogelijkheid ontstaat de economische eigendom los te knippen van de zeggenschap. Verder kan er met deze constructie worden bewerkstelligd dat het voor derden niet kenbaar is wie de economisch eigenaar is.
 
De gebruikstoepassingen van een stichting administratiekantoor zijn legio, denk aan estate planning, anonimiseren van vermogen, werknemersparticipaties, ingroeiregelingen maar ook beschermingsconstructies bij beursgenoteerde bedrijven. Werknemersparticipaties kunnen overigens ook op een andere manier worden geregeld, denk aan het aanpassen van statuten van een flex-BV, maar ook rechten op winstaandelen, optiepakketten of zelfs een reguliere winstdeling.
 
Wilt u meer weten over het losknippen van zeggenschap van eigendom? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie