Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T. 0229 584040
 

Van ondernemer met eenmanszaak naar dga in besloten vennootschap

Er zijn veel redenen te bedenken waarom het drijven van een onderneming vanuit een besloten vennootschap (BV) aantrekkelijker is dan vanuit een eenmanszaak. Toch is het niet verstandig er bij voorbaat van uit te gaan dat het drijven van de onderneming vanuit de besloten vennootschap altijd aantrekkelijker is. Afhankelijk van de verdiencapaciteit, het risico en de fiscale regelingen kan er het beste worden gekozen voor de ene of de andere structuur. Bij meer risico en een hogere verdiencapaciteit zal de BV eerder aantrekkelijk zijn dan de eenmanszaak.
 
De eerste belangrijke stap nadat is besloten om de eenmanszaak in de besloten vennootschap in te brengen is om na te denken hoe dat fiscaal het beste kan worden ingericht. In principe wordt de inbreng van de eenmanszaak in de besloten vennootschap gezien als het staken van de onderneming en moet er derhalve worden afgerekend over de boekwinst (verschil boekwaarde versus werkelijke waarde). De wet op de inkomstenbelasting kent een mogelijkheid om die belasting uit te stellen. Er wordt dan geruisloos omgezet (de belastingclaim wordt naar de toekomst doorgeschoven en pas bij realisatie belast).
 
Om gebruik te maken van de geruisloze omzetting moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet er aan een verzoek aan de belastingdienst worden voldaan. Er moet ook duidelijk zijn dat er geen misbruik van de regeling wordt gemaakt. Zowel vr als na omzetting moet de gerechtigdheid tot het vermogen gelijk blijven en moet de inbreng van de onderneming geschieden tegen uitreiking van aandelen. Tot slot moet ook de ingebrachte onderneming voor een periode van drie jaar worden voortgezet. Als dat niet wordt waargemaakt, komt de faciliteit alsnog te vervallen.
In een aantal gevallen kan het overigens aantrekkelijker zijn om juist wel af te rekenen en niet door te schuiven, een en ander afhankelijk van de feitelijke situatie.
 
Wilt u weten welke rechtsvorm in uw specifieke situatie de meeste voordelen biedt? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie