Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T. 0229 584040
 

Goed samenleefcontract is noodzaak

Recente statistieken wijzen uit dat steeds meer stellen besluiten om te gaan samenwonen in plaats van trouwen. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vorig jaar meer kinderen geboren binnen samenleefrelaties dan binnen het huwelijk. Bij een huwelijk is er een uitgebreide regeling in de wet opgenomen waardoor problemen bij uit elkaar gaan of bij overlijden voorkomen worden. Tussen een stel dat gaat samenwonen is in de wet helemaal niets geregeld.
 
De dagelijkse praktijk leert ons dat er de grootst mogelijke problemen kunnen ontstaan bij een breuk in de samenwoonrelatie of bij overlijden van een van de partners. Zeker als er sprake is van een eigen woning met een hypotheek en een levensverzekering - zoals dit bij circa 900.000 samenwonende stellen het geval is - is het absoluut onverantwoord om niets te regelen. Door het ontbreken van een goed samenleefcontract kunnen de volgende problemen ontstaan: bij uit elkaar gaan zijn er geen regels hoe de gezamenlijke bezittingen en schulden te verdelen, partijen moeten maar zien hoe ze dit oplossen.
 
Bij overlijden van een van de partners gaat de helft van de woning met inboedel en saldo van en/of rekeningen naar de familie (ouders, broers, zusters) van de overleden partner. Als er eigen kinderen zijn dan gaan de hiervoor bedoelde zaken naar de kinderen. Familie moet tot wel 40% erfbelasting betalen over hetgeen van het kind of broer/zuster gerfd is. Als de familie besluit de helft van de woning aan de achtergebleven partner te schenken dan moet er nog een keer tot wel 40% (schenk-)belasting betaald worden. Als de achtergebleven partner in het huis wil blijven wonen dan zal de "schoon"familie moeten worden uitgekocht waarbij ook weer overdrachtsbelasting betaald moet worden.
 
Kortom er ontstaat door het ontbreken van een goede regeling een buitengewoon vervelende situatie.
De oplossing is echter eenvoudig, als jullie besluiten om samen een huis te kopen vraag dan direct aan de notaris die de overdracht verzorgt om een goed samenleefcontract met eventueel partnertestamenten voor jullie op te stellen. In deze stukken worden duidelijke afspraken gemaakt over het verdelen van gezamenlijk bezit en schuld bij uit elkaar gaan. Bij overlijden van een partner is opgenomen dat alle gezamenlijke bezittingen vanzelf overgaan op de langstlevende partner zonder dat er erfbelasting verschuldigd is. Ook wordt een regeling opgenomen rond het betalen van gezamenlijke kosten en is het partnerpensioen geregeld waardoor de langstlevende partner aanspraak kan maken op een (levenslange) pensioenregeling.
 
Waarom zou je een huis wel tegen brand verzekeren maar nalaten een samenleefcontract af te sluiten? Voor de fiscus wordt een samenwonend stel met samenleefcontract gelijk behandeld als een gehuwd stel. Een goed samenleefcontract met twee goede partnertestamenten geeft een betere regeling dan de standaard wettelijke bepalingen bij een gehuwd stel. Dus bent u van plan samen een huis te kopen om daarin samen te gaan wonen neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen helpen aan een uitstekende regeling.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie