Maelsonstraat 26
1624 NP Hoorn
T. 0229 584040
 

Trouwen: uitsluitingsclausule of insluitingsclausule?

Als een stel in Nederland trouwt zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, ontstaat de algehele of wettelijke gemeenschap van goederen: het hele vermogen is dan vanaf het jawoord gemeenschappelijk. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel om de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken. Het is de bedoeling van wetgever om het vermogen dat de echtgenoten al voor het huwelijk bezitten, privé te laten blijven. Ook moeten erfenissen en schenkingen privé blijven van een echtgenoot. Dit laatste wordt ook wel de uitsluitingsclausule genoemd.

Onder het huidige recht maken veel ouders een testament om ervoor te zorgen dat de erfenis privé blijft, dat hoeft straks dan niet meer zou je denken, tenzij het kind wil afwijken van het nieuwe wettelijke systeem en kiest voor de algehele gemeenschap van goederen.

Het maken van een uitsluitingsclausule door de ouders heeft dus nog steeds wel zin: erflaters en schenkers stellen daarmee de eigen wensen zeker.
Echtgenoten kunnen onder het huidige recht de uitsluitingsclausule niet opzij zetten door dat samen af te spreken. Wat in het testament van de ouder staat of bij de schenking is bepaald is bindend voor de echtgenoten. Dat blijft ook zo onder het nieuwe recht.

Insluitingsclausule

Onder de nieuwe wet is het ook mogelijk om bijvoorbeeld als ouder een testament te maken of een schenking te doen en juist met een insluitingsclausule te werken. Het kan namelijk soms ook aan te bevelen zijn om te bepalen dat een schenking of erfenis juist wel in de gemeenschap van goederen valt. Door de insluitingsclausule zal namelijk mogelijk minder erfbelasting verschuldigd zijn bij overlijden van betreffende erfgenaam of begunstigde.
Aan een insluitingsclausule kunnen dan ook voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld dat de insluitingsclausule alleen geldt als het huwelijk eindigt door het overlijden van een echtgenoot en juist niet als er sprake is van een echtscheiding, zo blijft het gerfde vermogen van kind in ieder geval beschermd.
 
De Eerste Kamer heeft inmiddels ook naar het wetsvoorstel gekeken en vroeg zich af wat de gevolgen zouden zijn als echtgenoten in hun huwelijkse voorwaarden het ingesloten vermogen toch als privévermogen zouden aanmerken. Het wetsvoorstel is nu zo aangepast dat de echtgenoten in dit geval wel kunnen afwijken van de wens van de schenker of erflater door het maken van huwelijkse voorwaarden. Echtgenoten moet namelijk geen gezamenlijk vermogen opgedrongen kunnen worden. Als het dan toch de wens van de schenker of erflater is dat beide echtgenoten het vermogen moeten krijgen dan moeten zij dat aan hen beiden afzonderlijk nalaten of schenken.
 
Als het wetsvoorstel wordt aangenomen is het van groot belang om u goed te laten adviseren door de notaris. Echtgenoten zullen ook een goede administratie moeten gaan bijhouden. Wilt u meer weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

 
Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie